Odl traffades vi. Sam mig tankte bara YEEHA samt ville gitta honom ovan bordet…
21. May, 2023Uncategorized Comments Off on Odl traffades vi. Sam mig tankte bara YEEHA samt ville gitta honom ovan bordet…

Odl traffades vi. Sam mig tankte bara YEEHA samt ville gitta honom ovan bordet…

Tar det aldrig final?

samt kyssa honom pa rak arm skada darfor att herre ej skall forhasta sig lat jag bli. Vi klickade genast, drack nago del skump ino Gamla cit sam till duglig mat och hade lustigt. Enar blev han giftig. Varfor skulle sjalv haffa tillsammans honom hem ifall mig ej kande forut det 100 procent? Vara tvunge hane ha odla brattom? Hans ego varje sarat. Hans sjalvkansla. Skad mi tyckte inte ens otrohe forsavit honom sta saken dar sakens skull, samt aven det forvirrade honom sa han ehuru kvinnors hjartan tender oppnas enar man ar lag byracka skada mi sa aj aj aj, forsavitt du forsoker med DET drar mig varend varldens korbana ( det ager sjalv allaredan vandrat villi odl det smallde forsavitt det). Skad han var besviken sta han hade ju hallt i ja en hop rusdrycke darfor at skapa jag ”medgorlig” sa han tillsamman speciell sarkas andock absolut ocksa tillsamman saker uppriktighet! Sjalv hade enbart skrattat och flamsat och haft lattjo sam lockat och hetsat opp honom i atskilliga timmar samt darefter vada? Tack tack a tja tillsamman dig ta din taxi, darbort befinner sig den, tack forut ikvall!

Skad hade synbarligen bristfallig kontrol pa ”charmen”

letar efter Litauiska dam

Senare villi natten fick mi veta att mig inte blott var vedertagen samt ofrigjord. Han visste omedelbart att mi dartill fornekade mina kanslor. No ville jag BERLOCK mig tillsammans honom andock holl mina knan nara forbund samt smart ner i tricken for att jag varenda forskrackt att ick klara av valla grimas HELIGA MOTTO! Det befinner sig bara din HELIGA PRINCIP det koper forsavit?

Nasta dag skulle sjalv saso normalt gno. Det befinner sig nodvandigt att sjalv skriver darfor att lite grimas bok gjord. Sjalv inneha ingen manadslon sam inga donation. Sjalv maste forma undertecknad. Dessutom VILL mi skriva alltid villig boken. Andock nej, sa han, tank att ditt kneg amna existera viktigare an mi. Du sitter enkom darborta sam mumifieras for ditt ” master?? – verk”… Det befinner si hejdlost oattraktivt!

Hm. Ar det nagon fint mojang att anfora till nago skribent? Att mi mumifieras framfor mitt ” master?? – verk”….och att det befinner si himla oattraktivt att mi utfor karna arbetsuppgift? Charmigt? Han meddelade jag mirake anda nagorlunda charmiga former att han dock skulle forbruka avta sista tva midja ( mig hade sopat undan fem av do allaredan ) genom att radda ja av detta ICKELIV tillsamman skrivandet. Det lat enastaende i samt pro sig, tyckte mi, odla som han lade opp det. Jag tankte bra, han amna salufor mig postumt dagens id kungen en aning mer fnittrig champagne samt flabb samt forvanad kungen stan. Champagnen varje ej essentiell men han hade sagt att han hade mycket ofta medel ( vilket massor hanar talar forsavitt pro nago ) odla lite naturlig champagne kungen cit var inte ett skvatt gissel. Han var verkligen kul. Ett it do roligaste. Jag tankte hm, jada det later ju bra, stav sjalv behover sannerligen knack stundom och handla nagot ovrigt och det vore natt att nalkas genom markli traffar. Omedelbart ager han fattat!

Men han hade andra planer. Han tankte anlanda hushall och framfora jag ett djupmassage. Han tankte bogsera mig ifran karna kneg samt placering ja pa sangen. Sam darnast beskrev han inom detalj hurda denna tillsamman hans djuppenetrerande fingrar utforda djupmassage skulle skrida mot samt att mi skulle skandera postum mer darfor att sjalv aldrig hade varit tillsammans forsavit nagot sa fantastiskt. Oh…. nja, det varenda ganska ick riktig DAR sjalv varenda AN, mojligen hade jag kommit dara ifall han ick hade gatt handelserna ino forvag inom dylik detaljrikedom, medan saso han tankte barrikadera mej a att arbeta…!