Det ar marigt att dana allmanna definitioner villi karlek. Sasom alla andra kanslor…
16. May, 20230,871242414 Comments Off on Det ar marigt att dana allmanna definitioner villi karlek. Sasom alla andra kanslor…

Det ar marigt att dana allmanna definitioner villi karlek. Sasom alla andra kanslor…

befinner sig samt kanslorna ino relation tillsammans manskliga relationer och lov individuella. Massor relationer borjar tillsamman att vi blir fortjusta sam foralskade. Varfor foralskar vi oss inom nagon? Saken dar andra personen charmar utseendemassigt, med sin karakta alternativt med nagot vi ick riktig kan satta fingret villig.

Foralskelse blandas vanligtvis tillsammans tillsammans kanslan fran att livet befinner sig fullkomlighet och tillfredstallt. Saken da andra tillats oss att uppfatta oss fullkomliga, laka sam lyckliga. Stadse kan vi ick ens belysa stav oss sjalva, hurs samt vad vi alskar hos saken dar andra. Fard odl behover vi inte det heller, inte med vi kan njuta utav foralskelsefasen. Foralskelse befinner sig en enastaende och nodvandig faktum sasom vacker vilmans.

Inom en hallbart affar varar karleken ocks nar foralskelsefasen befinner si slut. Till oforfalskad love tillhor omtanke, ansvarskansla sam vordnad. Karleken ar samt ett forfragan forsavitt onskan. Viljan att ha samlag ett annan individ fritt it mankemang samt brister samt uttryckligen pa grund av att manniskan befinner sig halvfardig samt ej perfekt. Forvantningarna villi foralskelsen och partnern kan emellanat existera overdimensionerade. Enar soker vi idelige valbeha mot livet genom var kompanjo.

Forpliktelse sta var originell salighet

Forvantar vi oss att var kompanjon ar det sluta saso utfor oss lyckliga, kommer vi villig resli sikt bli besvikna. Tanken utav att saken da andra astadkommer oss lyckliga resten itu livet, befinner si vilseledande. Vi alla befinner sig ansvariga sta var udda valgang, ocksa i parforhallanden.

Grunden till nagon oom forhallande ar nagon fortjanstfull kontakt tillsamman oss sjalva, vara egna emotioner sam behov. Da erhall inga forvantningar villi att partnern loser problemen och utfor livet fullstandig. Nar vi kanner oss sjalva, kan vi pa en battre taktik formulera vara emotione sam behov mo var partner. Emedan ligger ej bota ansvaret villi uteslutande nagons axlar, inte med bagge mar bra av kompromisser medan saso vi tar omtanke till vara egna behov och emotione.

Forandringar hor till forhallandet

Parforhallandet borjar idelige tillsammans att vi saso tandem kanner nago hallbar fornimmelse fran https://gorgeousbrides.net/sv/thai-brudar/ foralskelse. Forsta tiden kallas sta ett symbiotiskt fas. Det behovs darfor att dana nagon kollekti stomme men det hor mo saken att skedet viker undan omside. Frigorelse fran symbiosen kan betyd saken da forsta krisen inom parforhallandet.

Var samband befinner sig e ihop emellan oss medspelare. Den forandras alltid samt det befinner sig da vi sammanlagt behover kunna reda ut dessa. Nar det erhalla perioder itu besvikelse sam framlingsskap, befinner si det betydelsefullt att likas klara av finnas till atskiljda.

Hurda antagligen relationen na malet, paverkas vasentligt fran formagan att fixa konflikter sam hurda forvantningarna sam verkligheten mots. Samarbet medfor sist och slutligen ett verklighetstrogen karlek – e omstandighet dar tva jamlika vuxna respekterar varandra, aven vara likheter sam skillnader.

Parforhallandet paverkas fran vara jagforestallning, sjalvkansla sam interaktionsfardigheter. Overlevnadskonsterna saso vi lart oss i var barndom sam ungdom sam satten att yttra vara emotione foljer ocksa tillsammans in i parforhallandet. Medvetenheten forsavit det har stoder att bygga op en parforhallande sasom befinner si konstruktivt samt saso utvecklas.

Postum foralskelsefasen borjar vi anpassa oss

till det gemensamma livet. Utredning it bra via att grala, visar att vi gallande serios arbetar pro forsoning. Dispy befinner sig darfor ej skadligt for parforhallandet.

Det sags att nar vi slutat grala, befinner si nar vi bo finnas oroliga. Emeda kan det forekomma maktutovning inom forhallandet eller odla har forhallandet allaredan tagit fardig. Kringgaend itu tvist kan till slut bogsera oss ifran varandra. Konflikt ar e tecken villig att bada vagar bringa fram sam vidmakthall fragor saso befinner sig viktiga for oss, frihet fran saken da andras resistans.

Nar vi gralar, befinner sig det relevant att lyssna och donera saken da andra potential at en personlig synpunkt. Gallande detta fason bo vi hitta ett facit saso fungerar forut bada. Omsesidiga atgarder stoder oss att aven postum en gral, finn i retur at nagon ljuv samvaro.

  • frigor oss a barndomens familj och binder oss mo ett forhallande
  • bygger opp samhorighet samt intimitet odl att bada bevarar saken dar egna avskildheten sam privatliv
  • skapar och upplever vi-anda samt gemenskap
  • hittar gemensamma stunder samt narhet villig tu hane hand, intill sidan utav vara egna intressen sam vanner
  • balanserar mellan narmilj sam avskildhet inte med att underkasta oss sam lever gallande saken da andras premiss
  • moter motgangar sam hanterar forandringarna sa att do befaster relationen inom stallet for att bryta ner den
  • obehindrat uttrycker vara emotione sam asikter utan radsla darfor at bliva kvarlamnad
  • respekterar och vardesatter den andras sam var speciell sexualitet
  • uppratthaller en angenamt sexliv

Forhallandet utvecklas nar vi klarar av motgangarna samt utmaningarna samt tryggheten och fortroendet okar ino relationen. Emeda uppkommer inga stora risker nar nagon itu oss kompanjo utvecklas samt skiftning. Bada tillats svalla sam utvecklas sasom individer.